NAŠE LÉKAŘKY

Naši lékaři poskytují odbornou péči i v anglickém jazyce.

Image

Doc. MUDr. Eva Říhová, CSc.

Doc. MUDr. Eva Říhová, CSc. vystudovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia absolvovala všeobecnou předatestační přípravu v nemocnici v Karlových Varech a od roku 1971 se věnuje očnímu lékařství. Pracuje na oční klinice Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. V roce 1975 složila atestaci I. stupně a v roce 1979 atestaci II. stupně v oboru oční lékařství. Od roku 1979 se intenzivně věnuje problematice nitroočních zánětů. V roce 1997 byla jmenována docentkou oftalmologie na základě habilitační práce „Uveitida a celkové choroby“. Na oční klinice VFN a 1. LF UK vedla ambulanci pro diagnostiku a léčbu uveitid. Jako docent očního lékařství vyučuje studenty 1. Lékařské fakulty UK v Praze a je externím učitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Doc. MUDr. E. Říhová je členem České oftalmologické společnosti, České vitreoretinální společnosti a International Ocular Inflammation Society. Na domácích i zahraničních kongresech pravidelně prezentuje výsledky své práce. Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech a je spoluautorem učebnic očního lékařství.

Paní docentka Říhová je naší přední odbornicí na problematiku nitroočních zánětů, jejich diagnostiku a léčbu.

Image

MUDr. Jindřiška Betková

MUDr. Jindřiška Betková (nar.1979) po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nastoupila na Oční kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2012 atestovala z oboru očního lékařství. Pedagogickou činnost vykonává na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Absolvovala zahraniční studijní pobyt ve Wuerzburgu, Rostocku a Salzburgu. Je členkou České oftalmologické společnosti ČLS JEP a  České glaukomové společnosti. V klinické praxi se zaměřuje zejména na problematiku glaukomu, rohovkových a neurooftalmologických onemocnění. Je autorkou a spoluautorkou několika prací v odborných časopisech.

Paní doktorka Betková se zabývá hlavně onemocněním a léčbou předního segmentu – léčba suchého oka, onemocnění rohovky a spojivky a diagnostikou a léčbou glaukomových onemocnění.

Odkaz na registr lékařů

Květoslava Pištorová

Stará se o vaše objednání, předvyšetření a odebrání krátké informativní anamnézy a ošetření suchého oka na přístroji Rexon eye.

Štěpán Trefil

Aplikace a ošetření suchého oka na přístroji Rexon Eye.