Lékaři

Doc. MUDr. Eva Říhová, CSc.

Doc. MUDr. Eva Říhová, CSc. vystudovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia absolvovala všeobecnou předatestační přípravu v nemocnici v Karlových Varech a od roku 1971 se věnuje očnímu lékařství. Pracuje na oční klinice Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. V roce 1975 složila atestaci I. stupně a v roce 1979 atestaci II. stupně v oboru oční lékařství. Od roku 1979 se intenzivně věnuje prolematice nitroočních zánětů. V roce 1997 byla jmenována docentkou oftalmologie na základě habilitační práce „Uveitida a celkové choroby“. Na oční klinice vede ambulanci pro diagnoatiku a léčbu uveitid. Jako docent očního lékařství vyučuje studenty 1. Lékařské fakulty UK v Praze a je externím učitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Doc. MUDr. E. Říhová je členem České oftalmologické společnosti, České vitreoretinální společnosti a International Ocular Inflammation Society. Na domácích i zahraničních kongresech pravidelně prezentuje výsledky své práce. Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech a je spoluautorem učebnic očního lékařství.

 

 

Odkaz na:  Registr lékařů